آثار ماندگار مرحوم آقای سلحشور مایه آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران در چشم ملت‌های دیگر شد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آثار ماندگار مرحوم آقای سلحشور مایه آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران در چشم ملت‌های دیگر شد

پاسخ دهید