آثار مرحوم «سلحشور» در تاریخ اسلام و شیعه ماندگار خواهد بود/ آثار ایشان حکم صدقات جاریه دارد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آثار مرحوم «سلحشور» در تاریخ اسلام و شیعه ماندگار خواهد بود/ آثار ایشان حکم صدقات جاریه دارد

پاسخ دهید