آذین: «بازگشته ازگور» فیلم خوش ساخت هالیوودی است/ پورصباغ: فیلم یک آشغال به معنای واقعی است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آذین: «بازگشته ازگور» فیلم خوش ساخت هالیوودی است/ پورصباغ: فیلم یک آشغال به معنای واقعی است!

پاسخ دهید