آقامحمدیان: تقدیر جشنواره فجر از فیلم “ابد و یک روز” دهن کجی آشکار به آرمانهای “انقلاب” است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آقامحمدیان: تقدیر جشنواره فجر از فیلم “ابد و یک روز” دهن کجی آشکار به آرمانهای “انقلاب” است

پاسخ دهید