آقای ایوبی! چرا در سه سال و اندی مديريت خود پيگير بازگشت بيت‌المال نشده اید!؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


آقای ایوبی! چرا در سه سال و اندی مديريت خود پيگير بازگشت بيت‌المال نشده اید!؟

پاسخ دهید