آقای رئیس جمهور! به گفته خود هتاک را منزوی کنید/ ایوبی حیثیت و آبروی شخصی، خانوادگی و حرفه ای من را از بین برده است!

0

به نقل ازچیز دانلود :

آقای رئیس جمهور! به گفته خود هتاک را منزوی کنید/ ایوبی حیثیت و آبروی شخصی، خانوادگی و حرفه ای من را از بین برده است! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید