آموزش روش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس

0

آموزش روش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس

 

 

آموزش روش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس

 

 

هنگامی که از آنتی ویروس ها استفاده میکنید و یک ویروس وارد سیستم میشود ممکن است آنتی ویروس بعضی از فایل های مهم شما را نیز خطرناک تشخیص داده و آنها را پاک کند. در حقیقت آنتی ویروس این فایل های را مستقیما حذف نمیکند و ابتدا آنها را قرنطینه میکند که میتوانید آنها را بازیابی کنید.

 

در ادامه مطلب وش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس را آموزش خواهیم داد.

برای اینکه فایل مورد نظر خود را بازیابی کنید ابتدا آنتی ویروس را غیرفعال کنید تا مجدد آن را حذف نکند. در این مطلب روش کار با آنتی ویروس محبوب نود ۳۲ را آموزش داده ایم.

 

‫ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞ حذف شده، آنتی ویروس نود ۳۲ را اجرا نمایید. از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی ‪ Tools‬ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن روی ‪ Quarantine‬ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎیید. (در آنتی ویروس های دیگر این گزینه ممکن است با نام Virus Vault موجود باشد)

 

آموزش روش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس


 
در لیست نمایش داده شده ‫روی فایل ‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (فایلی که نود ۳۲ حذف کرده)، راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Restore‬ و ﺳﭙﺲ ‪ Yes‬ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 


آموزش روش بازیابی فایل های پاک شده توسط آنتی ویروس

 

 

سایر مقالات مربوط به آنتی ویروس

پاسخ دهید