آموزش ریپورت کردن یک کامنت در اینستاگرام

0

آموزش ریپورت کردن یک کامنت در اینستاگرام

 

 

آموزش ریپورت کردن یک کامنت در اینستاگرام

 

 

در اینستاگرام ممکن است با کامنت هایی روبرو شوید که محتوا خوبی نداشته باشد و بخواهید آن را گزارش دهید.

 

در ادامه روش ریپورت کردن کامنت در اینستاگرام را آموزش خواهیم داد.

 

برای ریپورت کردن یک کامنت کافیست پس از باز کردن صفحه کامنت‌ها انگشت خود را روی آن کامنت نگه‌ داشته و از بالای صفحه آیکون شبیه به تابلوی خطر را لمس کنید. اگر کامنت مورد نظر هرز یا اسپم است Spam or Scam را انتخاب کرده و در غیر این‌صورت Abusive Content را انتخاب کنید.

حال گزینه‌ های زیر را پیش رو خواهید داشت:

I don’t like This Comment: اگر صرفا این کامنت را دوست ندارید اینستاگرام توصیه میکند فرد مورد نظر را بلاک کنید.


This Comment is a Spam or Scam: اگر کامنت تبلیغاتی، هرز یا کلاهبرداری است.


This Comment Puts People at Risk: این کامنت کاربران را در خطر قرار میدهد؛ در این حالت میتوانید سه یکی از سه گزینه پیش رو را انتخاب کنید: Self-harm برای تشویق به خودآزاری و خودکشی، Harassment or bullying برای آزار و یا تهدید و سرانجام Drug use برای تشویق به استفاده از مواد مخدر.


This Comment Shoudn’t be on Instagram: این کامنت نباید در اینستاگرام باشد. این گزینه برای گزارش تخلف از قوانین اینستاگرام است: Nudity برای گزارش تصاویر برهنه و کامنت‌های مرتبط، Graphic violence برای گزارش تصاویر و صبحت‌ های خشن، Hate Speech or Symbol برای صحبت‌ های نژاد پرستانه و Intellectual Property Violation برای نقض دارایی‌های معنوی کاربرد دارد.

 

 

سایر مقالات مربوط به اینستاگرام

پاسخ دهید