آيا شورای راهبردی سينمای ايران منحل شده است؟/ ديگر از بيانيه‌های آتشين خبری نيست؟!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آيا شورای راهبردی سينمای ايران منحل شده است؟/ ديگر از بيانيه‌های آتشين خبری نيست؟!

پاسخ دهید