آیا زن ایرانی در «شیار ۱۴۳» نسبت به «نفس» محکم و با عظمت‌تر است؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آیا زن ایرانی در «شیار ۱۴۳» نسبت به «نفس» محکم و با عظمت‌تر است؟

پاسخ دهید