آیا هنوز هم خود به خواب زدگان سینما نمی خواهند بیدار شده و فکری به حال سینما کنند؟/ فیلم های گروه هنر و تجربه همه آماتوری اند!

0

به نقل ازچیز دانلود :

آیا هنوز هم خود به خواب زدگان سینما نمی خواهند بیدار شده و فکری به حال سینما کنند؟/ فیلم های گروه هنر و تجربه همه آماتوری اند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید