اختصاص سه جایزه جشنواره ارتدوکس روسیه به فیلم ضد داعشی” آوازهای سرزمین من”

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اختصاص سه جایزه جشنواره ارتدوکس روسیه به فیلم ضد داعشی” آوازهای سرزمین من”

پاسخ دهید