ادامه حکایت تولید آثار استراتژیک/ وقتی که «مغازه و دکّان» در دولت راستگویان، به سینمایی انکارناپذیر تبدیل می شود!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

ادامه حکایت تولید آثار استراتژیک/ وقتی که «مغازه و دکّان» در دولت راستگویان، به سینمایی انکارناپذیر تبدیل می شود! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید