استعفای «سعید الهی» از مدیر مسئولی و سردبیری شبکه خبری «سینماپرس»

0

به نقل ازکسرا فیلم :


استعفای «سعید الهی» از مدیر مسئولی و سردبیری شبکه خبری «سینماپرس»

پاسخ دهید