اسکار فرانسوی برندگانش را معرفی کرد/ «فاطمیا» جایزه بهترین فیلم «سزار» را گرفت

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اسکار فرانسوی برندگانش را معرفی کرد/ «فاطمیا» جایزه بهترین فیلم «سزار» را گرفت

پاسخ دهید