«اسکورسیزی» با بازی دنیرو و آل پاچینو «ایرلندی» را می سازد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«اسکورسیزی» با بازی دنیرو و آل پاچینو «ایرلندی» را می سازد

پاسخ دهید