اصغر فرهادی فیلمبرداری”فروشنده” را به اتمام رساند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اصغر فرهادی فیلمبرداری”فروشنده” را به اتمام رساند

پاسخ دهید