اظهار نظر مدیرمسئول نشریه«سینمای خانگی» از روند نزولی شبکه ویدئویی تا ناامیدی اهالی سینما از مدیران

0

به نقل ازکسرا فیلم :

اظهار نظر مدیرمسئول نشریه«سینمای خانگی» از روند نزولی شبکه ویدئویی تا ناامیدی اهالی سینما از مدیران – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید