اعتراضاتی که به عمد نادیده گرفته می‌شوند/ ایوبی: سینماگران از وضعیت کنونی رضایت دارند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اعتراضاتی که به عمد نادیده گرفته می‌شوند/ ایوبی: سینماگران از وضعیت کنونی رضایت دارند!

پاسخ دهید