اعترافات بی سابقه ایوبی از ناتوانی در مدیریت سینما / از خبر انحلال شورای عالی سینما تا شانه خالی کردن از حل مشکلات بیمه بیکاری سینماگران!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

اعترافات بی سابقه ایوبی از ناتوانی در مدیریت سینما / از خبر انحلال شورای عالی سینما تا شانه خالی کردن از حل مشکلات بیمه بیکاری سینماگران! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید