اغلب فیلمهای تلخ اجتماعی جشنواره فجر امسال بدون پشتوانه پژوهشی علمی تولید شده اند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اغلب فیلمهای تلخ اجتماعی جشنواره فجر امسال بدون پشتوانه پژوهشی علمی تولید شده اند

پاسخ دهید