افزایش قیمت بلیت سینما نتیجه‌ای جز ریزش مخاطب در سال ۹۵ ندارد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


افزایش قیمت بلیت سینما نتیجه‌ای جز ریزش مخاطب در سال ۹۵ ندارد

پاسخ دهید