افشارپناه: مدیران به جای این گونه اظهارات تدبیری داشته باشند/ باید با باندها برخورد شود تا شرایط کار برای تمامی اهالی سینما فراهم شود

0

به نقل ازچیز دانلود :

افشارپناه: مدیران به جای این گونه اظهارات تدبیری داشته باشند/ باید با باندها برخورد شود تا شرایط کار برای تمامی اهالی سینما فراهم شود – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید