الماسی: دست های زیادی در کار است که از طریق سینما تمامی مردم کشور خنثی، منفعل و بی اندیشه و بی خرد شوند

0

به نقل ازچیز دانلود :

الماسی: دست های زیادی در کار است که از طریق سینما تمامی مردم کشور خنثی، منفعل و بی اندیشه و بی خرد شوند – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید