الماسی: مسئولان با عملکرد ستیزه جویانه باعث خانه نشینی بخش اعظمی از هنرمندان شده اند/ چرا باید بازیگری به خاطر فقر و بیماری بمیرد!؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :

الماسی: مسئولان با عملکرد ستیزه جویانه باعث خانه نشینی بخش اعظمی از هنرمندان شده اند/ چرا باید بازیگری به خاطر فقر و بیماری بمیرد!؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید