امتناع خبرنگاران از مصاحبه با وزیر ارشاد به دلیل برخورد بد محافظان جنتی

0

به نقل ازکسرا فیلم :


امتناع خبرنگاران از مصاحبه با وزیر ارشاد به دلیل برخورد بد محافظان جنتی

پاسخ دهید