انتقاد شدید داریوش ارجمند از علی جنتی/آقای وزیر ارشاد چشم دیدن ما را ندارد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


انتقاد شدید داریوش ارجمند از علی جنتی/آقای وزیر ارشاد چشم دیدن ما را ندارد!

پاسخ دهید