انتقاد شدید مدیر عامل شرکت پخش فیلم «جبرائیل» از برخی کج اندیشی‌ها در مجموعه‌های ارزشی

0

به نقل ازکسرا فیلم :


انتقاد شدید مدیر عامل شرکت پخش فیلم «جبرائیل» از برخی کج اندیشی‌ها در مجموعه‌های ارزشی

پاسخ دهید