انتقاد علی مطهری از معرفی فیلم فرهادی به اسکار / «فروشنده» تصویر خوبی از جامعه ایران نشان نمی‌دهد

0

به نقل ازچیز دانلود :


انتقاد علی مطهری از معرفی فیلم فرهادی به اسکار / «فروشنده» تصویر خوبی از جامعه ایران نشان نمی‌دهد

پاسخ دهید