انتقاد مستندسازان از مرکز گسترش سینمای مستند/ هیچ برنامه‌ای برای تولید و پخش آثار وجود ندارد

0

به نقل ازچیز دانلود :


انتقاد مستندسازان از مرکز گسترش سینمای مستند/ هیچ برنامه‌ای برای تولید و پخش آثار وجود ندارد

پاسخ دهید