اهمیت مرمت نگهداری فیلم های آرشیوی/ از چاپ و ظهور در طشت ها و بشکه های دارو تا بازی نور روی پرده سینما!

0

به نقل ازچیز دانلود :

اهمیت مرمت نگهداری فیلم های آرشیوی/ از چاپ و ظهور در طشت ها و بشکه های دارو تا بازی نور روی پرده سینما! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید