«اژدها وارد می شود»؛ شوخی بزرگ و توهمات فیلمساز با سینما و مخاطب!

0

به نقل ازچیز دانلود :


«اژدها وارد می شود»؛ شوخی بزرگ و توهمات فیلمساز با سینما و مخاطب!

پاسخ دهید