اگر «الهام چرخنده» سمبل وقاحت بود، حتما عیادتش می‌رفتند/ هنرمندی که سر ندیدنش چاقو کشی است!

0

به نقل ازچیز دانلود :


اگر «الهام چرخنده» سمبل وقاحت بود، حتما عیادتش می‌رفتند/ هنرمندی که سر ندیدنش چاقو کشی است!

پاسخ دهید