ایرادات کانون طراحان و مدیران تبلیغات خانه سینما به جشنواره فجر ۳۴ منتشر شد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


ایرادات کانون طراحان و مدیران تبلیغات خانه سینما به جشنواره فجر ۳۴ منتشر شد

پاسخ دهید