ایوبی: VOD رقیب رسانه ملی نیست؛ یار و همراه آن است/ داودنژاد: نگرانم VOD به دست محصولات خارجی بیفتد

0

به نقل ازچیز دانلود :


ایوبی: VOD رقیب رسانه ملی نیست؛ یار و همراه آن است/ داودنژاد: نگرانم VOD به دست محصولات خارجی بیفتد

پاسخ دهید