بازیگر ۹۴ ساله «پدر خوانده» درگذشت

0

به نقل ازکسرا فیلم :


بازیگر ۹۴ ساله «پدر خوانده» درگذشت

پاسخ دهید