با شخصیت اصلی فیلم «حریر» همذات پنداری کامل داشتم/ پرداختن به موضوعات سلامت در سینما جزو واجبات است

0

به نقل ازچیز دانلود :


با شخصیت اصلی فیلم «حریر» همذات پنداری کامل داشتم/ پرداختن به موضوعات سلامت در سینما جزو واجبات است

پاسخ دهید