بخش «هنرو تجربه» در جشنواره فجر حذف می‌شود/ برگزاری جشنواره مستقل در سال ۹۵

0

به نقل ازکسرا فیلم :


بخش «هنرو تجربه» در جشنواره فجر حذف می‌شود/ برگزاری جشنواره مستقل در سال ۹۵

پاسخ دهید