برگزیدگان جایزه”ققنوس” و “آینه” معرفی شدند/ “سینمای انقلاب “فیلم ها و نویسندگان برتر خود را شناخت

0

به نقل ازکسرا فیلم :


برگزیدگان جایزه”ققنوس” و “آینه” معرفی شدند/ “سینمای انقلاب “فیلم ها و نویسندگان برتر خود را شناخت

پاسخ دهید