بعد از پرفروش شدن فیلم‌هایم حسادت و دشمنی‌ها زیاد شده است/ از پیر شدن و مردن می‌ترسم!

0

به نقل ازچیز دانلود :


بعد از پرفروش شدن فیلم‌هایم حسادت و دشمنی‌ها زیاد شده است/ از پیر شدن و مردن می‌ترسم!

پاسخ دهید