بلیت سینماهای مدرن ۱۰ هزار تومان شد/تعیین قیمت بلیت سینماها در سال ۹۵

0

به نقل ازکسرا فیلم :


بلیت سینماهای مدرن ۱۰ هزار تومان شد/تعیین قیمت بلیت سینماها در سال ۹۵

پاسخ دهید