بهمنی: حضور انگشت شمار آثار ارزشی و انقلابی در تولیدات سینمایی کشور ناامید کننده است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


بهمنی: حضور انگشت شمار آثار ارزشی و انقلابی در تولیدات سینمایی کشور ناامید کننده است

پاسخ دهید