بهمنی: فیلم های سیاه حاصل جولان روشنفکرنماها در سینماست/ چرا بسیاری از نیروهای ارزشی از سینما طرد شده اند؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :

بهمنی: فیلم های سیاه حاصل جولان روشنفکرنماها در سینماست/ چرا بسیاری از نیروهای ارزشی از سینما طرد شده اند؟ – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید