«به دنیا آمدن» از اکران در سینما انصراف داد/ اعتراض تهیه کننده فیلم به شورای صنفی نمایش

0

به نقل ازچیز دانلود :


«به دنیا آمدن» از اکران در سینما انصراف داد/ اعتراض تهیه کننده فیلم به شورای صنفی نمایش

پاسخ دهید