به کارگیری مدیران ارزشی و انقلابی، توجه به اهداف پلید دشمن در جنگ نرم و تقویت عشق و اعتقاد؛ راه دستیابی به آرمان های امام (ره) و انقلاب در سینما

0

به نقل ازچیز دانلود :

به کارگیری مدیران ارزشی و انقلابی، توجه به اهداف پلید دشمن در جنگ نرم و تقویت عشق و اعتقاد؛ راه دستیابی به آرمان های امام (ره) و انقلاب در سینما – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید