بیانیه جشنواره «فجر» برای پذیرش فیلم‌های «مستند»، مبهم و متناقض است

0

به نقل ازچیز دانلود :


بیانیه جشنواره «فجر» برای پذیرش فیلم‌های «مستند»، مبهم و متناقض است

پاسخ دهید