تبریک به «شهاب حسینی» که خودِ ایرانی‌اش بود/ هنرمندی که اسیر زرق و برق تقلید نشد!

0

به نقل ازچیز دانلود :


تبریک به «شهاب حسینی» که خودِ ایرانی‌اش بود/ هنرمندی که اسیر زرق و برق تقلید نشد!

پاسخ دهید