تصمیم وزیر ارشاد برای «۵۰ کیلو آلبالو»، کانون کارگردانان «خانه سینما» را عصبانی کرد!

0

به نقل ازچیز دانلود :


تصمیم وزیر ارشاد برای «۵۰ کیلو آلبالو»، کانون کارگردانان «خانه سینما» را عصبانی کرد!

پاسخ دهید