تغییر منش منتقدین دیروز و مسئولین امروز! / اگر فضاسازی تخریبی اکران نوروز ۹۱ برای ۹۵ تکرار می شد چه نتایجی به بار می آمد؟!

0

به نقل ازکسرا فیلم :

تغییر منش منتقدین دیروز و مسئولین امروز! / اگر فضاسازی تخریبی اکران نوروز ۹۱ برای ۹۵ تکرار می شد چه نتایجی به بار می آمد؟! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید