تقدیر از اقدام جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در پرداختن به فاجعه منا

0

به نقل ازکسرا فیلم :


تقدیر از اقدام جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در پرداختن به فاجعه منا

پاسخ دهید